Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo Drvna industrija "SANICA" Sanica
Skraćeni naziv Društva DD DI "SANICA" Sanica
Adresa Oslobodilaca BiH bb, Sanica
Telefon 037/671-159
Fax 037/671-012
Matični broj društva 4263238270001
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Hashim Sumitro Djojohadikusumo predsjednik
Nadzorni odbor Cabaj Stephane član
Nadzorni odbor Ajlen Bajrić član
Nadzorni odbor Hasan Avdić član
Nadzorni odbor Jasmina Koričić član
Uprava Alma Hasanbegović izvršni direktor
Uprava Salah Eldein Omer direktor
Zastupa Omer Salah Eldein
Osnovi kapital Društva 4.259.310,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 152845
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.528.450,00 KM
Serija: VI

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 273086
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 2.730.860,00 KM
Serija: VII

Tip dionica: Redovne dionice