Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva ENERGOINVEST - Tvornica procesne opreme zatvoreno dioničko društvo
Skraćeni naziv Društva ENERGOINVEST - TPO d.d. Jajce
Adresa Bage bb, Jajce
Telefon 030/273-019, 061 475 870
Fax 030/273-233
Matični broj društva 51-02-0007-09
E-mail energoinvest.jajce@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Aida Softić Joldić predsjednik
Nadzorni odbor Mensur Makić član
Nadzorni odbor Ferid Joldić član
Uprava Fahrudin Joldić direktor
Zastupa Fahrudin Joldić
Osnovi kapital Društva 3.673.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 293840
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 3.673.000,00 KM
Serija: A