Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Javno komunalno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. Konjic
Skraćeni naziv Društva JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. Konjic
Adresa Varda 40D, Konjic
Telefon 036/727-576
Fax 036/727-576
Matični broj društva 1-1986
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mirnes Turbo član
Uprava Tarik Muhibić direktor
Zastupa Tarik Muhibić direktor
Nadzorni odbor Anel Beha predsjednik
Nadzorni odbor Dženan Faladžić član
Osnovi kapital Društva 6.863.247,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 641425
Nominalna vrijednost: 10,70 KM
Vrijednost: 6.863.247,50 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Javno komunalno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. Konjic Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno komunalno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. Konjic Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Javno komunalno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. Konjic Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download