Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Javno komunalno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. Konjic
Skraćeni naziv Društva JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. Konjic
Adresa Varda 40D, Konjic
Telefon 036/727-576
Fax 036/727-576
Matični broj društva 1-1986
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Dženamir Hasagić direktor
Zastupa Dženamir Hasagić
Nadzorni odbor Semir Karić predsjednik
Nadzorni odbor Jasmina Greda Odobašić član
Nadzorni odbor Mirnes Turbo član
Osnovi kapital Društva 6.863.247,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 641425
Nominalna vrijednost: 10,70 KM
Vrijednost: 6.863.247,50 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina