Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "TGA" dioničko društvo Stolac
Skraćeni naziv Društva "TGA" d.d. Stolac
Adresa Mihajla Viševića bb, Stolac
Telefon 036/853-193
Fax 036/853-321
Matični broj društva 20276282
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dubravka Žulj član
Nadzorni odbor Franjo Božić član
Nadzorni odbor Ivica Žulj predsjednik
Uprava Zdenka Krešić direktor
Zastupa Krešić Zdenka
Osnovi kapital Društva 2.354.260,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 111050
Nominalna vrijednost: 21,20 KM
Vrijednost: 2.354.260,00 KM
Serija: I