Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Privredno društvo za prevoz putnika i robe "AUTOTRANS" d.d. Vareš
Skraćeni naziv Društva "AUTOTRANS" d.d. Vareš
Adresa Rudarska 16, Vareš
Telefon 032/845-355
Fax 032/843-355
Matični broj društva 4218025490002
E-mail autotr@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Omer Kozlić predsjednik
Nadzorni odbor Idriz Zubača član
Nadzorni odbor Avdo Muftić član
Uprava Nijaz Žutić direktor
Zastupa Žutić Nijaz
Osnovi kapital Društva 2.012.147,10 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 94467
Nominalna vrijednost: 21,30 KM
Vrijednost: 2.012.147,10 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina