Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Privredno društvo "MALOTONAŽNA HEMIJA" dioničko društvo Goražde-Vitkovići
Skraćeni naziv Društva "MTH" d.d. Goražde-Vitkovići
Adresa Vitkovići bb, Goražde
Telefon 038/221-347
Fax 038/221-032
Matični broj društva 20223022
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ismet Omeragić predsjednik
Nadzorni odbor Almina Raščić član
Nadzorni odbor Džemal Peštek član
Uprava Hakija Kalkan direktor
Zastupa Kalkan Hakija
Osnovi kapital Društva 1.297.800,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 129780
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.297.800,00 KM
Serija: A