Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "TRANSJUG SARAJEVO" Međunarodna špedicija d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "TRANSJUG SARAJEVO" d.d. Sarajevo
Adresa Hamdije Čemerlića 1-3, Sarajevo
Telefon 061/480-414
Fax -
Matični broj društva 01070177
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Muhamed Štitkovac predsjednik
Nadzorni odbor Strijana Mičić član
Nadzorni odbor Mirjana Marjanović član
Uprava Bahrudin Duran direktor
Zastupa Duran Bahrudin
Osnovi kapital Društva 588.800,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 5888
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 588.800,00 KM
Serija: I