Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "TEKSTILPROMET" Dioničarsko društvo za promet robe na veliko i malo i vanjskotrgovinsko poslovanje Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "TEKSTILPROMET" d.d. Sarajevo
Adresa Teheranski trg 3, Sarajevo
Telefon 033/464-724
Fax 033/464-724
Matični broj društva 20314575
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Numo Suljagić predsjednik
Nadzorni odbor Enver Smajić član
Nadzorni odbor Sabina Spahić član
Uprava Muharem Spahić v.d. direktor
Zastupa Spahić Muharem
Osnovi kapital Društva 151.700,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 3034
Nominalna vrijednost: 50,00 KM
Vrijednost: 151.700,00 KM
Serija: II