Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za građevinske radove i usluge "ŽGP ZENICA" d.d.
Skraćeni naziv Društva "ŽGP ZENICA" d.d.
Adresa Bulevar Kralja Tvrtka I 3, Zenica
Telefon 032/401-286
Fax 032/246-516
Matični broj društva 43-02-0019-09
E-mail zgp.zenica@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Hamzalija Ibrić član
Nadzorni odbor Nermin Jašarević predsjednik
Nadzorni odbor Dževad Telalović član
Uprava Damir Dizdar direktor
Zastupa Damir Dizdar
Osnovi kapital Društva 436.745,40 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina