Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za građevinske radove i usluge "ŽGP ZENICA" d.d.
Skraćeni naziv Društva "ŽGP ZENICA" d.d.
Adresa Bulevar Kralja Tvrtka I 3, Zenica
Telefon 032/401-286
Fax 032/246-516
Matični broj društva 43-02-0019-09
E-mail zgp.zenica@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Hamzalija Ibrić član
Nadzorni odbor Nermin Jašarević predsjednik
Nadzorni odbor Dževad Telalović član
Zastupa Anes Hasečić direktor
Uprava Anes Hasečić direktor
Uprava Damir Dizdar izvršni direktor
Uprava Kemal Hasanović prokurist
Osnovi kapital Društva 436.745,40 KM