Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "RESTORAN-MEHANIKA" d.d. za ugostiteljske usluge, Orašje, dioničko društvo sa potpunom odgovornošću
Skraćeni naziv Društva "RESTORAN-MEHANIKA" d.d. Orašje
Adresa Autoput bb, Orašje
Telefon 031/712-853
Fax 031/712-853
Matični broj društva 425404742
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Tomislav Damjanović predsjednik
Nadzorni odbor Blaž Živković član
Nadzorni odbor Marko Vukić član
Nadzorni odbor Ilija Knežević član
Nadzorni odbor Zvonko Kosić član
Uprava Tunjo Damjanović direktor
Zastupa Damajanović Tunjo
Osnovi kapital Društva 911.800,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 9118
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 911.800,00 KM
Serija: I