Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Modna konfekcija "SAVA" d.d. Orašje
Skraćeni naziv Društva MK "SAVA" d.d. Orašje
Adresa Osma 29, Orašje
Telefon 063/385-521
Fax -
Matični broj društva 4254050300001
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ivo Živković predsjednik
Nadzorni odbor Mirjana Živković član
Nadzorni odbor Pero Klaić član
Nadzorni odbor Mato Zlatarević član
Nadzorni odbor Janja Marković član
Uprava Marko Živković direktor
Zastupa Živković Marko
Osnovi kapital Društva 849.700,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 8497
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 849.700,00 KM
Serija: I