Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničarsko društvo za proizvodnju i promet proizvoda za rudarstvo "POBJEDA-RUDET" Goražde
Skraćeni naziv Društva "POBJEDA-RUDET" d.d. Goražde
Adresa Višegradska bb, Goražde
Telefon 038/221-150
Fax 038/221-335
Matični broj društva 42-02-0001-11
E-mail info@pobjeda.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Hakan Kirlioğlu predsjednik
Nadzorni odbor Hülya Kirlioğlu član
Nadzorni odbor Mehmet Siner član
Nadzorni odbor Süleyman Kirlioğlu član
Nadzorni odbor Feride Kirlioğlu član
Uprava Almir Dragolj izvršni direktor
Uprava Alem Mujković izvršni direktor
Uprava Muhamed Hubanić direktor
Uprava Enver Ćurovac izvršni direktor
Zastupa Muhamed Hubanić direktor
Osnovi kapital Društva 6.977.201,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 321530
Nominalna vrijednost: 21,70 KM
Vrijednost: 6.977.201,00 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničarsko društvo za proizvodnju i promet proizvoda za rudarstvo "POBJEDA-RUDET" Goražde Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničarsko društvo za proizvodnju i promet proizvoda za rudarstvo "POBJEDA-RUDET" Goražde Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničarsko društvo za proizvodnju i promet proizvoda za rudarstvo POBJEDA-RUDET d.d Goražde Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničarsko društvo za proizvodnju i promet proizvoda za rudarstvo "POBJEDA-RUDET" Goražde Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničarsko društvo za proizvodnju i promet proizvoda za rudarstvo "POBJEDA-RUDET" Goražde Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Datum Dokument
17.02.2023. 22 Okončana ponuda za preuzimanje dioničkog društva Pobjeda Rudet - Kirlioglu Preuzimanje download
22.01.2023. 24 Rješenje o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje društva - Pobjeda Rudet Goražde Preuzimanje download