Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Javno komunalno preduzeće "KOMUNALNO" d.d. Živinice
Skraćeni naziv Društva JKP "KOMUNALNO" d.d. Živinice
Adresa I Ulica 190, Živinice
Telefon 035/774 569
Fax 035/774 473
Matični broj društva 1-335
E-mail komunalno_zivinice@yahoo.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Amir Haličević član
Nadzorni odbor Fahrudin Bešić predsjednik
Nadzorni odbor Muamer Podgorčević član
Nadzorni odbor Faruk Durić član
Nadzorni odbor Sejfo Muharemović član
Uprava Sead Mujanović direktor
Uprava Sulejman Salihović član
Osnovi kapital Društva 1.364.760,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 18955
Nominalna vrijednost: 72,00 KM
Vrijednost: 1.364.760,00 KM
Serija: II