Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "SLOGA" d.d. Za proizvodnju i promet obuće, modne konfekcije, kožne galanterije i HTZ opreme
Skraćeni naziv Društva "SLOGA" d.d. Tešanj
Adresa Bukva bb, Tešanj
Telefon 032 650 218
Fax 032 650 509
Matični broj društva 20296348
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sejid Brka predsjednik
Nadzorni odbor Samir Jašić član
Nadzorni odbor Hojkurić Omer član
Uprava Omer Avdaković direktor
Uprava Sabina Hafizović izvršni direktor
Uprava Enisa Brković izvršni direktor
Zastupa Avdaković Omer
Osnovi kapital Društva 7.261.130,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 726113
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 7.261.130,00 KM
Serija: I