Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Pobjeda" d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača
Skraćeni naziv Društva "Pobjeda" d.d. Tešanj
Adresa Poslovna zona Bukva 3, Tešanj
Telefon 032/665-300
Fax 032/650-771
Matični broj društva 43-02-0018-09
E-mail info@pobjeda-tesanj.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Kasim Kotorić predsjednik
Nadzorni odbor Muharem Ahmetlić član
Uprava Armin Ćostović izvršni direktor
Uprava Elvedin Ćosatović direktor
Uprava Himzo Smajić izvršni direktor
Zastupa Elvedin Ćosatović direktor
Nadzorni odbor Ahmed Ahmetlić član
Osnovi kapital Društva 18.768.600,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 446585
Nominalna vrijednost: 40,00 KM
Vrijednost: 17.863.400,00 KM
Serija: I

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 22630
Nominalna vrijednost: 40,00 KM
Vrijednost: 905.200,00 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"Pobjeda" d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"Pobjeda" d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"Pobjeda" d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"Pobjeda" d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"Pobjeda" d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download