Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "FORTUNA" dioničko društvo Gračanica
Skraćeni naziv Društva "FORTUNA" d.d Gračanica
Adresa Zlatnih Ljiljana 79, Gračanica
Telefon 035 704-804
Fax 035 704-803
Matični broj društva 4209211700000
E-mail fortunag@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Zijad Klobodanović član
Nadzorni odbor Safeta Mustajbašić član
Nadzorni odbor Mirsada Dizdarević član
Nadzorni odbor Mirzet Aganović član
Nadzorni odbor Izet Gopo predsjednik
Uprava Safet Pjanić direktor
Uprava Ibrahim Muharemović izvršni direktor
Uprava Husein Nurikić izvršni direktor
Zastupa Safet Pjanić
Osnovi kapital Društva 6.343.634,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 103994
Nominalna vrijednost: 61,00 KM
Vrijednost: 6.343.634,00 KM
Serija: I