Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BOSNAEXPRES" autotransportno turističko dioničko društvo Doboj Jug
Skraćeni naziv Društva "BOSNAEXPRES" d.d. Doboj Jug
Adresa Matuzići bb, Doboj-Jug
Telefon 032/691-120
Fax 032/691-300
Matični broj društva 4218095860001
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Kasim Sadiković predsjednik
Nadzorni odbor Anes Sadiković član
Nadzorni odbor Adis Sadiković član
Uprava Fadila Sadiković direktor
Zastupa Fadila Sadiković direktor
Osnovi kapital Društva 101.850,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 10185
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 101.850,00 KM
Serija: I