Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva BNT "ALATNICA" Dioničko društvo
Skraćeni naziv Društva BNT "ALATNICA" d.d.
Adresa Mehmeda Spahe 1, Novi Travnik
Telefon 030/525-020
Fax 030/525-022
Matični broj društva 4236277950004
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ibrahim Kaba predsjednik
Nadzorni odbor Snježana Kapor-Cico član
Nadzorni odbor Mauz Hasanagić član
Uprava Senad Hadžalić direktor
Zastupa Hadžalić Senad
Osnovi kapital Društva 10.349.500,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 103495
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 10.349.500,00 KM
Serija: I