Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Privredno društvo za proizvodnju piva i osvježavajućih pića "SARAJEVSKA PIVARA" d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "SARAJEVSKA PIVARA" d.d. Sarajevo
Adresa Franjevačka 15, Sarajevo
Telefon 033/491-301
Fax 033/491-304
Matični broj društva 65-02-0029-11
E-mail eljub.smajlagic@pivara.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Hilmo Selimović predsjednik
Nadzorni odbor Mujo Selimović član
Nadzorni odbor Mujesira Borišić član
Uprava Eljub Smajlagić sekretar
Uprava Azur Mandžuka direktor
Zastupa Azur Mandžuka direktor
Osnovi kapital Društva 60.141.665,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2105902
Nominalna vrijednost: 23,00 KM
Vrijednost: 48.435.746,00 KM
Serija: II

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 508953
Nominalna vrijednost: 23,00 KM
Vrijednost: 11.705.919,00 KM
Serija: III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Privredno društvo za proizvodnju piva i osvježavajućih pića "SARAJEVSKA PIVARA" d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Privredno društvo za proizvodnju piva i osvježavajućih pića "SARAJEVSKA PIVARA" d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Privredno društvo za proizvodnju piva i osvježavajućih pića "SARAJEVSKA PIVARA" d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download