Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BNT-KOVAČNICA", DIONIČKO DRUŠTVO NOVI TRAVNIK
Skraćeni naziv Društva "BNT-KOVAČNICA", d.d. NOVI TRAVNIK
Adresa Mehmeda Spahe 1, Novi Travnik
Telefon 030/525-020
Fax 030/525-029
Matični broj društva 423624140000
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dževad Kadrić član
Nadzorni odbor Amir Haličević predsjednik
Nadzorni odbor Kelvedin Đozić član
Uprava Davor Mijatović direktor
Zastupa Mijatović Davor
Osnovi kapital Društva 20.760.800,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 207608
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 20.760.800,00 KM
Serija: I