Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "PROMET" Olovo
Skraćeni naziv Društva DD "PROMET" Olovo
Adresa Branilaca Olova 15, Olovo
Telefon 032/825-170
Fax 032/825-334
Matični broj društva 01043471
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ibrahim Bulbul predsjednik
Nadzorni odbor Vahid Avdibašić član
Nadzorni odbor Mulija Mihmić član
Uprava Ćamil Pašalić direktor
Zastupa Pašalić Ćamil
Osnovi kapital Društva 1.153.800,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 11538
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 1.153.800,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina