Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine" Dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo
Adresa Maršala Tita 62/II, Sarajevo
Telefon 033/279-150; 551-850
Fax 033/279-151
Matični broj društva 1-21813
E-mail info@rvp.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Emina Sarač predsjednik
Nadzorni odbor Stanislava Radivojević zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Željko Kordić član
Nadzorni odbor Esmir Krnić član
Nadzorni odbor Adis Jahić član
Uprava Đure Obradović direktor
Zastupa Đure Obradović direktor
Uprava Alma Klino zamjenik direktora
Osnovi kapital Društva 2.052.300,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 20523
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 2.052.300,00 KM
Serija: A-F
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine" Dioničko društvo Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine" Dioničko društvo Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine" Dioničko društvo Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine" Dioničko društvo Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download