Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine" Dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo
Adresa Maršala Tita 62/II, Sarajevo
Telefon 033/279-150; 551-850
Fax 033/279-151
Matični broj društva 1-21813
E-mail info@rvp.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Đure Obradović direktor
Nadzorni odbor Adis Jahić član
Uprava Osmo Polutak zamjenik direktora
Zastupa Đure Obradović direktor
Nadzorni odbor Emina Sarač predsjednik
Nadzorni odbor Stanislava Radivojević zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Željko Kordić član
Nadzorni odbor Esmir Krnić član
Osnovi kapital Društva 2.052.300,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 20523
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 2.052.300,00 KM
Serija: A-F
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina