Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "ENERGOINVEST-Tvornica dalekovodnih stubova", d.d-Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "ENERGOINVEST-TDS" , d.d- Sarajevo
Adresa Džemala Bijedića 164, Sarajevo
Telefon 033/541-295
Fax 033/468-478
Matični broj društva 65-01-1091-09
E-mail tds@energoinvest-tds.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Jusuf Zahiragić predsjednik
Nadzorni odbor Mustafa Čengić član
Nadzorni odbor Džemail Vlahovljak član
Uprava Edin Ahmić direktor
Zastupa Edin Ahmić
Osnovi kapital Društva 12.110.818,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1142530
Nominalna vrijednost: 10,60 KM
Vrijednost: 12.110.818,00 KM
Serija: I