Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva ZRAK - Dioničko društvo za preciznu mehaniku, optiku, optoelektroniku i elektromehaniku - Sarajevo - U STEČAJU
Skraćeni naziv Društva ZRAK d.d. - Sarajevo - U STEČAJU
Adresa Adema Buće 148, Sarajevo
Telefon 033/619-807; 033/658-121 - st.uravnik 061-138-784
Fax 033/658-472
Matični broj društva 65-02-0022-11
E-mail info@zrak.ba // finansije@zrak.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Mesud Bogilović stečajni upravnik
Zastupa Mesud Bogilović stečajni upravnik
Osnovi kapital Društva 10.552.531,20 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 990848
Nominalna vrijednost: 10,65 KM
Vrijednost: 10.552.531,20 KM
Serija: A, B