Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva ZRAK - Dioničko društvo za preciznu mehaniku, optiku, optoelektroniku i elektromehaniku - Sarajevo
Skraćeni naziv Društva ZRAK d.d. - Sarajevo
Adresa Adema Buće 148, Sarajevo
Telefon 033/619-807; 033/658-121
Fax 033/658-472
Matični broj društva 65-02-0022-11
E-mail info@zrak.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sead Selman član
Nadzorni odbor Tajib Delalić član
Nadzorni odbor Semir Sefić predsjednik
Uprava Ismo Hebibović v.d. direktor
Zastupa Ismo Hebibović
Osnovi kapital Društva 10.552.531,20 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 990848
Nominalna vrijednost: 10,65 KM
Vrijednost: 10.552.531,20 KM
Serija: A, B