Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva ENERGOINVEST, d.d. - Sarajevo
Skraćeni naziv Društva ENERGOINVEST, d.d. - Sarajevo
Adresa Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Telefon 033/703-301
Fax 033/659-618
Matični broj društva 4200214380009
E-mail generalmenager@energoinvest.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Damir Dizdar član
Nadzorni odbor Željko Batinović predsjednik
Nadzorni odbor Dženan Skelić član
Nadzorni odbor Fehim Velić član
Nadzorni odbor Anes Hodžić član
Uprava Bisera Hadžialjević direktor
Zastupa Bisera Hadžialjević
Osnovi kapital Društva 220.721.025,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 17657682
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 220.721.025,00 KM
Serija: A