Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo
Adresa Franca Lehara 7, Sarajevo
Telefon 033/255 150
Fax 033/221 111
Matični broj društva 65-02-0012-10
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mugdim Mandžuka predsjednik
Nadzorni odbor Nedin Dedić član
Nadzorni odbor Almina Pilav zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Haris Delizaimović član
Nadzorni odbor Fuad Cuplov član
Nadzorni odbor Zoran Marijanović član
Uprava Sedin Kahriman generalni direktor
Uprava Muamer Hadžović izvršni direktor
Uprava Samira Ćerim izvršni direktor
Uprava Samir Jusufović izvršni direktor
Uprava Adnan Huremović izvršni direktor
Uprava Mirza Odobašić izvršni direktor
Uprava Kemal Avdagić izvršni direktor
Zastupa Sedin Kahriman generalni direktor
Osnovi kapital Društva 634.573.580,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 63457358
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 634.573.580,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download