Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo
Adresa Franca Lehara 7, Sarajevo
Telefon 033/255 150
Fax 033/221 111
Matični broj društva 65-02-0012-10
E-mail faruk.hamzic@bhtelecom.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Zoran Marijanović član
Nadzorni odbor Sedad Avdić predsjednik
Nadzorni odbor Faruk Hadžić zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Samir Čorbo član
Nadzorni odbor Alma Zildžić član
Uprava Amel Kovačević v.d. generalnog direktora
Uprava Semir Ibrahimović v.d. izvršni direktor
Uprava Damir Čauš v.d. izvršni direktor
Uprava Muamer Durić v.d. izvršni direktor
Uprava Anisa Lojo - Bajrić v.d. izvršni direktor
Uprava Saša Palinić v.d. izvršni direktor
Uprava Erdal Islamagić v.d. izvršni direktor
Zastupa Amel Kovačević v.d. generalnog direktora
Nadzorni odbor Hasan Hasić član
Nadzorni odbor Ela Halilhodžić član
Osnovi kapital Društva 634.573.580,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 63457358
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 634.573.580,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2024 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2024 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2024 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2024 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2024 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2024 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2024 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2024 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download