Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo sa potpunom odgovornošću "NATRON" Maglaj
Skraćeni naziv Društva "NATRON" d.d. Maglaj
Adresa Liješnica bb, Maglaj
Telefon 032/603-122
Fax 032/603-122
Matični broj društva 43-02-0018-08
E-mail elmir.mustabasic@natron-maglaj.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Antun Perić predsjednik
Nadzorni odbor Diana Bešić član
Uprava Elmir Mustabašić direktor
Zastupa Elmir Mustabašić direktor
Nadzorni odbor Senada Alibajraktarević član
Osnovi kapital Društva 16.357.860,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1635786
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 16.357.860,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničko društvo sa potpunom odgovornošću "NATRON" Maglaj Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo sa potpunom odgovornošću "NATRON" Maglaj Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo sa potpunom odgovornošću "NATRON" Maglaj Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničko društvo sa potpunom odgovornošću "NATRON" Maglaj Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download