Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "AUTOSERVIS" DIONIČKO DRUŠTVO ZA SERVISIRANJE, PRODAJU I IZDAVANJE VOZILA U ZAKUP, ILIJAŠ
Skraćeni naziv Društva d.d. "ASI" Ilijaš
Adresa 29. Februar bb, Ilijaš
Telefon 033/400-479
Fax 033/400-479
Matični broj društva 01087495
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Aida Abdičević predsjednik
Nadzorni odbor Amna Adilović član
Nadzorni odbor Ensar Selimbegović član
Uprava Dženan Husejnović direktor
Zastupa Dženan Husejnović
Osnovi kapital Društva 773.300,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 7733
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 773.300,00 KM
Serija: I