Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničarsko društvo "Sarajevoputevi" Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo
Adresa Mustajbega Fadilpašića 17, Sarajevo
Telefon 033/667-499
Fax 033/667-500
Matični broj društva 65-02-0026-11
E-mail info@saputevi.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Boris Lekić član
Nadzorni odbor Emina Dlakić Gadžun predsjednik
Uprava Nataša Fazlić direktor
Zastupa Nataša Fazlić
Nadzorni odbor Sead Muminović član
Osnovi kapital Društva 6.041.500,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 483320
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 6.041.500,00 KM
Serija: I-III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničarsko društvo "Sarajevoputevi" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničarsko društvo "Sarajevoputevi" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničarsko društvo "Sarajevoputevi" Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničarsko društvo "Sarajevoputevi" Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničarsko društvo "Sarajevoputevi" Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download