Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Otvoreno dioničko društvo Trgovina "BORAC" Travnik
Skraćeni naziv Društva Trgovina "Borac" d.d. Travnik
Adresa Tvornička bb, Travnik
Telefon 030/511-118
Fax 030/511-356
Matični broj društva 51-02-0062-09
E-mail trgborac@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Martin Vrebac predsjednik
Nadzorni odbor Irsan Kukić član
Nadzorni odbor Nijaz Đulabić član
Nadzorni odbor Edin Dizdar član
Uprava Fehim Bojić direktor
Uprava Mijo Marušić izvršni direktor
Zastupa Fehim Bojić
Nadzorni odbor Marinko Marušić član
Osnovi kapital Društva 14.954.180,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1495418
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 14.954.180,00 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Otvoreno dioničko društvo Trgovina "BORAC" Travnik Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Otvoreno dioničko društvo Trgovina "BORAC" Travnik Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Otvoreno dioničko društvo Trgovina "BORAC" Travnik Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Otvoreno dioničko društvo Trgovina "BORAC" Travnik Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Otvoreno dioničko društvo Trgovina "BORAC" Travnik Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Otvoreno dioničko društvo Trgovina "BORAC" Travnik Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Otvoreno dioničko društvo Trgovina "BORAC" Travnik Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download