Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DD "Tvornica rezervnih dijelova" VAREŠ
Skraćeni naziv Društva DD "T R D" VAREŠ
Adresa Industrijska 2, Vareš
Telefon 032/849-340
Fax 032/849-340
Matični broj društva 43-02-0005-09
E-mail trdvares@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Šemsudin Omerhodžić član
Nadzorni odbor Nicola Fedrigo član
Nadzorni odbor Salko Nikontović predsjednik
Nadzorni odbor Maurizio Nobile član
Nadzorni odbor Mattia Fedrigo član
Uprava Selvedina Gondžo direktor
Zastupa Selvedina Gondžo
Osnovi kapital Društva 120.116,70 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 81001
Nominalna vrijednost: 12,00 KM
Vrijednost: 980.112,00 KM