Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za proizvodnju,montažu i promet čeličnih konstrukcija i opreme "Metalno" Zenica
Skraćeni naziv Društva "Metalno" d.d. Zenica
Adresa Sarajevska 364, Zenica
Telefon 032/421-749, 421-795
Fax 032/421-796
Matični broj društva 4218275250007
E-mail nabava@metalno.com; metal.ts@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Peljko Žiga član
Nadzorni odbor Olja Mujagić član
Nadzorni odbor Suvad Ibranović član
Nadzorni odbor Alen Murguz predsjednik
Nadzorni odbor Zahid Tarabar član
Uprava Nedim Salihagić izvršni direktor
Uprava Semiz Šišić direktor
Uprava Nesib Mujezinović izvršni direktor
Uprava Albina Salihagić izvršni direktor
Uprava Mirsad Smaka izvršni direktor
Zastupa Semiz Šišić
Osnovi kapital Društva 18.075.233,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 966590
Nominalna vrijednost: 18,70 KM
Vrijednost: 18.075.233,00 KM
Serija: II