Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za eksploataciju i obradu ukrasnih granita i mermera "Granit" d.d. Jablanica - u stečaju
Skraćeni naziv Društva "GRANIT" d.d. Jablanica - u stečaju
Adresa Željeznička 15, Jablanica
Telefon 036/752-215
Fax 036/752-367
Matični broj društva 4227228990001
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Abid Šarić stečajni upravnik
Zastupa Abid Šarić stečajni upravnik
Osnovi kapital Društva 11.482.700,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 114827
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 11.482.700,00 KM
Serija: I