Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "KTK Visoko" d.d. Visoko
Skraćeni naziv Društva "KTK Visoko" d.d. Visoko
Adresa Prijeko 1, Visoko
Telefon 032/738-411
Fax 032/735-441
Matični broj društva 4218136130005
E-mail ktkvisok@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Suad Šahović predsjednik
Nadzorni odbor Zvonimir Pavlović član
Nadzorni odbor Jasmina Gazić član
Uprava Asmir Hodžić v.d. direktor
Uprava Mirsada Katica izvršni direktor
Uprava Zlatan Karamehić izvršni direktor
Zastupa Hodžić Asmir
Osnovi kapital Društva 103.913.812,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 8313105
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 103.913.812,50 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina