Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Tvornica konfekcije Vareš" dioničko društvo Vareš
Skraćeni naziv Društva "Tvornica konfekcije Vareš" d.d. Vareš
Adresa Metalska 68, Vareš
Telefon 032/845-249
Fax 032/845-249
Matični broj društva 1233289
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Asim Afgan predsjednik
Nadzorni odbor Emina Muratović član
Nadzorni odbor Senad Lihovac član
Uprava Zakir Beganović direktor
Zastupa Beganović Zakir
Osnovi kapital Društva 1.939.290,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 193929
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.939.290,00 KM
Serija: I