Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Šumsko industrijsko preduzeće "Stupčanica" dioničko društvo Olovo
Skraćeni naziv Društva ŠIP "STUPČANICA" d.d. Olovo
Adresa Husein Kapetan Gradaščevića 1, Olovo
Telefon 032/825-126
Fax 032/825-321
Matični broj društva 20063793
E-mail stup.ol@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Amer Hadžiabdić predsjednik
Nadzorni odbor Amir Džakmić član
Nadzorni odbor Senahid Pašalić član
Nadzorni odbor Zuhdija Hrvatović član
Nadzorni odbor Ibrahim Mašić član
Uprava Mirsad Kehić direktor
Zastupa Kehić Mirsad
Osnovi kapital Društva 18.532.834,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 613670
Nominalna vrijednost: 30,20 KM
Vrijednost: 18.532.834,00 KM
Serija: II