Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "MANN+HUMMEL BA" Fabrika filtera dioničko društvo Tešanj; "MANN+HUMMEL BA Filter factory, Joint stock Company Tešanj
Skraćeni naziv Društva MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj; MANN+HUMMEL BA J.S.C Tešanj
Adresa Industrijska zona, Bukva bb, Tešanj
Telefon 032/665-614
Fax 032/650-161
Matični broj društva 05210321
E-mail infoMHBA@mann-hummel.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Bernhard Wimmer predsjednik
Nadzorni odbor Zoran Teodosijević član
Nadzorni odbor Nicolaus Albrecht Andreas Gӧtz Graf fon Hardenberg član
Uprava Mahmut Galijašević direktor
Uprava Haris Ratković izvršni direktor
Zastupa Mahmut Galijašević
Osnovi kapital Društva 15.249.248,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 437473
Nominalna vrijednost: 28,00 KM
Vrijednost: 12.249.244,00 KM
Serija: II

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 107143
Nominalna vrijednost: 28,00 KM
Vrijednost: 3.000.004,00 KM
Serija: III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"MANN+HUMMEL BA" Fabrika filtera dioničko društvo Tešanj; "MANN+HUMMEL BA Filter factory, Joint stock Company Tešanj Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"MANN+HUMMEL BA" Fabrika filtera dioničko društvo Tešanj; "MANN+HUMMEL BA Filter factory, Joint stock Company Tešanj Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"MANN+HUMMEL BA" Fabrika filtera dioničko društvo Tešanj; "MANN+HUMMEL BA Filter factory, Joint stock Company Tešanj Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download