Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Adresa Azize Šaćirbegović 4-b, Sarajevo
Telefon 033/723-900
Fax 033/658-616
Matični broj društva 65-02-0001-12
E-mail info@energopetrol.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Luka Pavleković član
Nadzorni odbor Hrvoje Šimović predsjednik
Nadzorni odbor Jelena Penava član
Nadzorni odbor Henrietta Laklija Hanzl član
Uprava Slavko Sić direktor
Uprava Marijana Rajić izvršni direktor
Uprava Raisa Ratković izvršni direktor
Zastupa Slavko Sić direktor
Nadzorni odbor Zdravka Demeter Bubalo član
Osnovi kapital Društva 199.661.525,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1812664
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 22.658.300,00 KM
Serija: A

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 3680258
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 46.003.225,00 KM
Serija: B

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 10480000
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 131.000.000,00 KM
Serija: C