Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo
Skraćeni naziv Društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Adresa Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo
Telefon 033/751-000
Fax 033/751-003
Matični broj društva 65-02-0017-11
E-mail ured.uprave@elektroprivreda.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Milenko Obad član
Nadzorni odbor Ženja Ljubuškić predsjednik
Nadzorni odbor Eldar Aganović član
Nadzorni odbor Vedran Kaser član
Nadzorni odbor Damir Kurjaković član
Nadzorni odbor Ivan Gržić član
Nadzorni odbor Edin Hamzić član
Uprava Sanel Buljubašić v.d. generalnog direktora
Uprava Fahrudin Tanović v.d. izvršni direktor
Uprava Edisej Sjerotanović v.d. izvršni direktor
Uprava Amra Ohranović v.d. izvršni direktor
Uprava Nevad Ikanović v.d. izvršni direktor
Uprava Sanela Jurišić v.d. izvršni direktor
Uprava Harun Gadžo v.d. izvršni direktor
Zastupa Sanel Buljubašić v.d. generalnog direktora
Osnovi kapital Društva 2.236.964.411,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 30354369
Nominalna vrijednost: 71,00 KM
Vrijednost: 2.155.160.199,00 KM
Serija: A

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1152172
Nominalna vrijednost: 71,00 KM
Vrijednost: 81.804.212,00 KM
Serija: B
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download