Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva FEROELEKTRO dioničko društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu Sarajevo
Skraćeni naziv Društva FEROELEKTRO d.d. SARAJEVO
Adresa Maršala Tita 48, Sarajevo
Telefon 033/236 220
Fax 033/205 711
Matični broj društva 01071910
E-mail info@feroelektro.ba
Web stranica www.feroelektro.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Faruk Šahinagić predsjednik
Nadzorni odbor Adem Festić član
Nadzorni odbor Nađa Mekić član
Uprava Dražen Laganin v.d. direktor
Zastupa Dražen Laganin v.d. direktor
Osnovi kapital Društva 29.234.740,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1461737
Nominalna vrijednost: 20,00 KM
Vrijednost: 29.234.740,00 KM
Serija: I