Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar
Skraćeni naziv Društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar
Adresa Kralja Petra Krešimira IV 6-A, Mostar
Telefon 036/335-700
Fax 036/335-777
Matični broj društva 1-3177
E-mail ephzhb@ephzhb.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ivo Vincetić član
Nadzorni odbor Karmela Miletić član
Nadzorni odbor Ivica Krivić član
Nadzorni odbor Božo Perić predsjednik
Nadzorni odbor Zoran Buntić član
Nadzorni odbor Alija Fitozović član
Uprava Marinko Gilja generalni direktor
Uprava Ilija Bakalar izvršni direktor
Uprava Anto Tutiš izvršni direktor
Uprava Drago Bago izvršni direktor
Uprava Zoran Tabak izvršni direktor
Uprava Ivica Prskalo izvršni direktor
Uprava Robert Lesko izvršni direktor
Nadzorni odbor Karlo Kardov član
Osnovi kapital Društva 736.166.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 7361660
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 736.166.000,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina