Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DIONIČKO DRUŠTVO "KONJUH" KLADANJ
Skraćeni naziv Društva DD "KONJUH" KLADANJ
Adresa Patriotske lige 2, Kladanj
Telefon 035/621-360
Fax 035/621-360
Matični broj društva 407332791
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Adnan Kurević član
Nadzorni odbor Dražen Kapetanović predsjednik
Nadzorni odbor Rifet Hasković član
Uprava Ahmo Gogić v.d. direktor
Zastupa Gogić Ahmo
Osnovi kapital Društva 8.027.460,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 178388
Nominalna vrijednost: 45,00 KM
Vrijednost: 8.027.460,00 KM
Serija: I