Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "VELMOS COMPANY" Mostar
Skraćeni naziv Društva "VELMOS COMPANY" d.d. Mostar
Adresa Bišće polje bb, Mostar
Telefon 039/384-205
Fax 036/577-082
Matični broj društva 1-11290
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ivan Pandža član
Nadzorni odbor Dragan Marijanović član
Nadzorni odbor Svjetlan Lasić član
Nadzorni odbor Stanislav Nakić član
Nadzorni odbor Žarko Karačić predsjednik
Uprava Gordana Lasić sekretar
Uprava Tomislav Šakota direktor
Zastupa Tomislav Šakota
Osnovi kapital Društva 27.691.048,84 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2299921
Nominalna vrijednost: 12,04 KM
Vrijednost: 27.691.048,84 KM
Serija: I