Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Bihaćka industrija rashladnih aparata "BIRA" dioničko društvo Bihać
Skraćeni naziv Društva "BIRA" d.d. Bihać
Adresa Jablanska bb, Bihać
Telefon 037/310-021
Fax 037/311-784
Matični broj društva 1-385-00
E-mail bira@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Saima Hodžić predsjednik
Nadzorni odbor Berina Oruč Mirvić član
Uprava Kasim Stupac direktor
Zastupa Kasim Stupac direktor
Nadzorni odbor Dženana Karić član
Osnovi kapital Društva 25.563.984,09 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1941077
Nominalna vrijednost: 13,17 KM
Vrijednost: 25.563.984,09 KM
Serija: XVI