Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "ENKER" Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj
Skraćeni naziv Društva "ENKER" d.d. Tešanj
Adresa Poslovna zona Bukva 14, Tešanj
Telefon 032/650-124
Fax 032/650-830
Matični broj društva 43-02-0002-11
E-mail enker@enker.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Adnan Aličić predsjednik
Nadzorni odbor Hajrudin Škapur član
Uprava Rizo Fejzić direktor
Uprava Edhem Ferizbegović izvršni direktor
Uprava Zijad Skula izvršni direktor
Uprava Enes Glijašević izvršni direktor
Uprava Edah Aličić izvršni direktor
Zastupa Rizo Fejzić
Nadzorni odbor Enes Ajan član
Osnovi kapital Društva 20.081.794,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 555104
Nominalna vrijednost: 34,00 KM
Vrijednost: 18.873.536,00 KM
Serija: II

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 35537
Nominalna vrijednost: 34,00 KM
Vrijednost: 1.208.258,00 KM
Serija: III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"ENKER" Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"ENKER" Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"ENKER" Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"ENKER" Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"ENKER" Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"ENKER" Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"ENKER" Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"ENKER" Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download