Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Rudnik mrkog uglja "KAMENGRAD" dioničko društvo Sanski Most
Skraćeni naziv Društva RMU "KAMENGRAD" d.d. Sanski Most
Adresa Gornji Kamengrad bb, Sanski Most
Telefon 037/696-474
Fax 037/696-472
Matični broj društva 1-1380-00
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sadik Durić predsjednik
Nadzorni odbor Ermin Lihovac član
Nadzorni odbor Zoran Bošnjak član
Nadzorni odbor Adisa Zonić član
Nadzorni odbor Leonard Kovač član
Uprava Marinko Atlija direktor
Zastupa Marinko Atlija
Osnovi kapital Društva 23.641.515,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 265635
Nominalna vrijednost: 89,00 KM
Vrijednost: 23.641.515,00 KM
Serija: II