Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Grafičko izdavačko privredno društvo "BOSNAGRAF" d.d. Visoko
Skraćeni naziv Društva "BOSNAGRAF" d.d. Visoko
Adresa Sarajevska bb, Visoko
Telefon 032/737-639
Fax 032/737-639
Matični broj društva 4218211063000
E-mail bosnagraf@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Salih Džafić predsjednik
Nadzorni odbor Behudin Alimanović član
Nadzorni odbor Suada Koljenović član
Uprava Zuhra Čabaravdić direktor
Zastupa Zuhra Čabaravdić
Osnovi kapital Društva 89.760,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 8976
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 89.760,00 KM
Serija: I