Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo GP "Hercegovina" Mostar
Skraćeni naziv Društva GP "Hercegovina" d.d. Mostar
Adresa Alekse Šantića 2, Mostar
Telefon 036/580-109
Fax 036/580-108
Matični broj društva 4227246490006
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Đenan Šabanović predsjednik
Nadzorni odbor Alija Šunje član
Nadzorni odbor Sanela Pekušić član
Uprava Džemal Gološ direktor
Zastupa Gološ Džemal
Osnovi kapital Društva 4.221.300,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 42213
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 4.221.300,00 KM
Serija: I