Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Trgovinsko poduzeće za promet na veliko i malo distributivni centar "Sarajevo" d.d.
Skraćeni naziv Društva TP DC "Sarajevo" d.d. Sarajevo
Adresa Rajlovačka bb, Sarajevo
Telefon 033/717-557
Fax 033/590-705
Matični broj društva 65-02-0034-11
E-mail hajrudin.hrustemovic@tpdc.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Senad Džambić predsjednik
Nadzorni odbor Damir Kunosić član
Nadzorni odbor Elvira Sakić član
Uprava Hajrudin Hrustemović direktor
Zastupa Hajrudin Hrustemović direktor
Osnovi kapital Društva 32.792.600,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 327926
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 32.792.600,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Trgovinsko poduzeće za promet na veliko i malo distributivni centar "Sarajevo" d.d. Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Trgovinsko poduzeće za promet na veliko i malo distributivni centar "Sarajevo" d.d. Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Trgovinsko poduzeće za promet na veliko i malo distributivni centar "Sarajevo" d.d. Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Trgovinsko poduzeće za promet na veliko i malo distributivni centar "Sarajevo" d.d. Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Trgovinsko poduzeće za promet na veliko i malo distributivni centar "Sarajevo" d.d. Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Trgovinsko poduzeće za promet na veliko i malo distributivni centar "Sarajevo" d.d. Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download