Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI
Skraćeni naziv Društva RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52, Banovići
Telefon 035/870-600
Fax 035/875-166
Matični broj društva 1-10934
E-mail kontakt@rmub.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Antun Luburić član
Nadzorni odbor Edin Kurtić predsjednik
Uprava Elvir Jamaković izvršni direktor
Uprava Damir Mrkonjić izvršni direktor
Uprava Elvir Salihović direktor
Uprava Azur Bećirović izvršni direktor
Uprava Kenan Modrić izvršni direktor
Zastupa Elvir Salihović direktor
Nadzorni odbor Muamer Brčaninović član
Osnovi kapital Društva 69.388.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 693880
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 69.388.000,00 KM
Serija: I