Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI
Skraćeni naziv Društva RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52, Banovići
Telefon 035/870-600
Fax 035/875-166
Matični broj društva 1-10934
E-mail kontakt@rmub.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Enver Omazić predsjednik
Nadzorni odbor Sead Selman član
Uprava Rasim Dostović v.d. direktor
Uprava Mirsad Bečić v.d. izvršni direktor
Uprava Adem Bošnjić v.d. izvršni direktor
Uprava Enes Šabanović v.d. izvršni direktor
Uprava Nenad Todorović v.d. izvršni direktor
Zastupa Rasim Dostović v.d. direktor
Nadzorni odbor Husein Beširović član
Osnovi kapital Društva 69.388.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 693880
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 69.388.000,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download